Advies bij trillingen

Hulp bij trillingsproblemen

Ongewenste trillingen kunnen het leef- en werkcomfort ernstig verstoren. Ook kunnen bepaalde (productie)processen veel efficiënter verlopen wanneer trillingen worden gedempt of geïsoleerd. Voor veelvoorkomende trillingsproblemen hebben we een uitgebreid assortiment aan standaard oplossingen voor handen. Wanneer de oplossing minder voor de hand ligt, kunnen we het trillingsprobleem eerst inventariseren en vervolgens analyseren aan de hand van metingen die een gecertificeerd specialist op locatie verricht. Door middel van berekeningen kunnen we de juiste dempers bepalen, advies uitbrengen en werken aan de juiste (maatwerk) oplossing.

In 4 stappen naar de oplossing

We werken meestal in 4 fases naar de juiste oplossing toe om trillingsproblemen te verhelpen. Dit doen we volgens onderstaande stappen:

Inventariseren | GMT

Trillingsvraagstuk inventariseren

We inventariseren de applicatie en omgeving. We kijken onder andere naar de gewichten, steunpunten en stoorfrequenties.


Wij zorgen voor een duidelijke rapportage, eventueel aangevuld met berekeningen en een advies met mogelijke oplossingen voor het vraagstuk.

Meten | GMT

Meten op locatie

Een “Certified Vibration Analyst” komt metingen op locatie uitvoeren.

Er worden trillingsmetingen uitgevoerd door goed opgeleide experts met state-of-the-art hard- en software.

Analyse | GMT

Analyse, rapportage en advies

De meetresultaten worden geanalyseerd, gerapporteerd en voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Hiervan ontvangt U een uitgebreid rapport*

Ster | GMT

Werken aan nieuwe oplossingen

Indien er geen standaard oplossing voor handen is, kunnen we samen met u werken aan een oplossing op maat.

Dit kan betekenen dat andere rubber-samenstellingen of andere metaaldelen worden toegepast of dat er zelfs een compleet nieuw product wordt ontwikkeld. Hiervoor ontvangt u een projectvoorstel.

Rapportage

Iedere fase leggen we vast in een rapportage. De volgende afbeeldingen laten voorbeelden zien.

Testing

GMT Benelux kan desgewenst producten testen om de drukcurve te bepalen. Deze producten kunnen worden voorzien van een testrapport.

Research & Development

Specifieke applicaties vragen om maatwerk. GMT Benelux BV biedt de mogelijkheid om samen met u te werken aan nieuw te ontwikkelen trillingdempers. Voor nieuwe ontwikkelingen bieden wij de volgende mogelijkheden in nauwe samenwerking met onze klanten:

  • Verbeteren en door-ontwikkelen van bestaande producten.

  • Ontwikkeling op basis van de specificatie van de toepassing van de klant. Het rubber metaal product wordt ontworpen door GMT Benelux en partners.  

  • Ontwikkeling en productie op basis van een ontwerp en specificaties van de klant.

  • Onderzoeken van speciale metaaldelen en / of rubbersamenstellingen en innovaties op het gebied van productietechnologie.

GMT Benelux is hierbij met name betrokken als projectbegeleider en gesprekspartner voor klanten en engineers. Wanneer de eisen helder op papier staan, vormen we het projectteam, waarbij we ook gebruikmaken van de Research & Development-faciliteiten en productkennis van GMT Gummi-Metall-Technik GmbH. In het R&D-team nemen vervolgens verschillende experts plaats, waaronder applicatiespecialisten en technologen.

Logistieke services

GMT heeft een groot standaard assortiment trillingsdempers die uit voorraad leverbaar zijn. Regelmatige afstemming met klanten is cruciaal om op de hoogte te blijven van de behoefte van de klant. De wensen begrijpen van de klant is voor ons belangrijk zodat we in staat zijn om daar met onze diensten op aan te sluiten.

Productie planningen, forecast en project planningen zijn gegevens die wij in vertrouwen aannemen en gebruiken om onze logistiek vorm te geven. Denk hierbij aan regelmaat in aanleveringen, hoeveelheden in verpakkingen die aansluiten bij productie of revisie en klant specifieke codering op verpakking of product. Ons magazijn is flexibel ingericht om verschillende type klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.


Hoe kunnen we u helpen?

Voor veel trillingsproblemen bieden we oplossingen met ons standaard product assortiment. Bent u op zoek naar een specifiek onderdeel, neem dan contact met ons op. Bent u nog niet achter de oorzaak van het trillingsprobleem gekomen of u weet niet welk onderdeel het probleem kan verhelpen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op voor een deskundig en vrijblijvend advies.

© GMT Benelux 2024 | Algemene Voorwaarden | Terms and Conditions | Design and creation by Appart